Het Nibud ontraadt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) om de huurtoeslag te veranderen zoals hij dat nu van plan is. Veel mensen zullen hun rekeningen niet meer kunnen betalen als het voorstel van het kabinet wordt doorgezet, zo schrijft het budgetinstituut in een rapport.

Op dit moment wordt de huurtoeslag aangepast aan het inkomen van mensen en de hoogte van hun huur. In het nieuw voorgestelde systeem wordt er niet meer naar de hoogte van hun huur gekeken, maar alleen naar hun inkomen. Dat moet de regeling minder ingewikkeld maken.

Maar door de nieuwe regels zullen mensen die veel huur betalen veel minder toeslag ontvangen, stellen de onderzoekers. Een alleenstaande in de bijstand met een kale huur van 750 euro ontvangt bijvoorbeeld nu gemiddeld 375 euro huurtoeslag, maar dat wordt 282 euro in het nieuwe systeem.

De groep die onvermijdbare uitgaven niet meer kan betalen, zal volgens het Nibud groeien van 38 naar 56 procent als de plannen van De Jonge worden uitgevoerd. Hierbij is overigens gerekend met de eerder voorgenomen verhoging van het minimumloon van 7,5 procent en niet met de recent aangekondigde verhoging van 10 procent. Het budgetinstituut vreest dat het voordeel van het hogere minimumloon goeddeels wordt opgeslokt door de hoge inflatie.

Het Nibud ziet ook wel enkele positieve aspecten van het plan van De Jonge. Er zijn ook mensen die erop vooruit gaan als het voorstel wordt uitgevoerd. De minimale leeftijd om aanspraak te maken op de huurtoeslag gaat bijvoorbeeld omlaag naar 21 jaar en ook wordt de maximale huurgrens geschrapt. Het budgetinstituut raadt aan om te kijken of het mogelijk is om deze wijzigingen wel door te voeren.