Het Nibud heeft een Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid ontwikkeld, waarmee gemeenten kunnen bepalen of een statushouder financieel redzaam is. De documenten geven ook inzicht in welk aanbod zij kunnen inzetten om statushouders te begeleiden naar financiële redzaamheid of zelfstandigheid.

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe te bepalen of een statushouder financieel redzaam is. Met behulp van de Handreiking en Checklist Financiële redzaamheid van het Nibud kunnen professionals goed inschatten welke kennis en vaardigheden iemand al bezit. Zij zien daarnaast welke zaken nog moeten worden ontwikkeld in de weg naar financiële redzaamheid.

Regierol gemeenten

Met de nieuwe Wet inburgering hebben gemeenten de regierol in handen bij de inburgering van statushouders. Het doel van de wet is om inburgeringsplichtigen zo snel mogelijk te laten meedoen in de Nederlandse samenleving en het liefst ook zo snel mogelijk betaald werk te laten vinden.

De Checklist Financiële redzaamheid is op twee manieren te gebruiken:

  1. Om te bepalen waar iemand staat;
  2. Om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de financiële redzaamheid van de statushouder. Door het instrument vaker af te nemen, ontstaat een soort monitor. Dat kan helpen om te bepalen welke dienstverlening de gemeente het beste kan inzetten.