Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen zullen weinig hoop putten uit de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van eigen berekeningen. Huishoudens die structureel krap bij kas zitten blijven daardoor klem zitten, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart.

Het Nibud wijst er op dat voor bijstandsgerechtigden zelfs minder te besteden is in 2022. Dat komt doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd, met het idee dat dit meer mensen aan het werk zal zetten. Het Nibud is daar tegen en pleit juist voor een verhoging van de bijstand.

Omdat er geen of nauwelijks financiële ruimte bijkomt voor veel huishoudens, roept het instituut maatschappelijke spelers op om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden bij betalingsproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken, verzekeraars en woningcorporaties die rekening moeten houden met naweeën van de coronacrisis.

Net als het Centraal Planbureau rekende het Nibud met een inflatie van 1,8 procent en een bruto stijging van de lonen van 2,2 procent. Maar voor mensen bij wie de lonen niet stijgen houdt het Nibud rekening met een daling van de koopkracht van gemiddeld circa 1 procent.

De NVVK, branchevereniging van financiële hulpverleners in Nederland, dringt in een reactie op de aankondigingen van Prinsjesdag aan op het geven van vertrouwen aan burgers met financiële problemen. “We zijn blij met het ingezette beleid. Maar we zien dat er meer moet gebeuren”, zegt de vereniging. Dan gaat het onder meer om het herzien van het toeslagen- en belastingstelsel. De NVVK vindt dat mensen rond moeten kunnen komen van een loon of uitkering, zonder allerlei individuele regelingen zelf te moeten organiseren. Ook zou er een schuldenpardon afgekondigd moeten worden voor overheidsschulden bij kleine ondernemers, zzp’ers en andere gedupeerden door corona.