Het Nader voorlopige Macrobudget 2024 is bekend gemaakt. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.

De bijstelling van het nader voorlopige macrobudget is een tussenstand van het macrobudget, waarin de realisaties van vorig jaar en recente inschattingen van de conjuncturele situatie (CEP, CPB) zijn verwerkt.

De Rijksoverheid stelt per gemeente een macrobudget beschikbaar voor de betaling van bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidie in het kader van de Participatiewet, de IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud zelfstandigen).

Het macrobudget 2024 gaat van €6.958,5 miljoen naar €6.836,9 miljoen  (neerwaartse bijstelling van € 121,6 miljoen). Deze bijstelling wordt niet in de maandelijkse betalingen aan gemeenten verwerkt. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld.

Meer informatie

Toelichting Nader voorlopige budgetten 2024