Kinderen en jongeren bijstaan vanuit de vanzelfsprekende dagelijkse relaties. Door buurt en familie, op school, vanuit de kinderopvang en via wijkactiviteiten. Dat bepleiten VNG, PO-, VO- en MBO-raad en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) in Een sterke basis door een krachtige samenwerking.

Hoe sterker de pedagogische basis, hoe beter vragen en problemen die bij opgroeien horen in het gewone leven kunnen worden opgepakt.

Gezamenlijke notitie ‘Een sterke basis door een krachtige samenwerking’

Enorme druk op individuele jeugdhulptrajecten

Te lang lag de focus op de ontwikkeling van het individuele kind. In de economische ratrace en de prestatiesamenleving is het steeds het individu dat zich moet aanpassen om mee te kunnen doen. Dat heeft onder andere geleid tot een enorme druk op individuele, volgens het medisch model gerichte jeugdhulptrajecten.

Omgeving aanpassen

In plaats van kinderen en jongeren aan te passen aan de omgeving, moeten we gaan werken aan die omgeving. Dit doen we door – gezamenlijk – meer te investeren in de versterking van de pedagogische basis rondom het kind en de jongere. Volgens 3 lijnen:

1. Anders samenwerken

Anders samenwerken tussen jeugd- en onderwijsprofessionals betekent niet langer jongeren in een jeugdhulptraject ‘apart’ zetten, maar vanuit school en kinderopvang een inclusieve en preventieve aanpak voor álle kinderen ontwikkelen.

2. Anders organiseren

Anders organiseren betekent collectief gefinancierde, integrale basisvoorzieningen (school- én kinderopvang) waar iéder kind en iedere jongere kan meedoen aan sport, cultuur en andere activiteiten.

3. Anders opleiden

Anders opleiden betekent dat er meer aandacht moet komen voor breed opgeleide en omgevingsgerichte professionals, zodat ook in het onderwijs en de kinderopvang de juiste professionals op de juiste plek beschikbaar zijn.

In de 3 lijnen liggen aanknopingspunten voor een meer omgevingsgerichte aanpak. Met de aanpak willen we niet alleen problemen anders oplossen, maar we hebben ook de ambitie om problemen te voorkomen.

Voorbeeld uit de praktijk: Leeuwarden

Wat anders samenwerken, anders organiseren en anders opleiden in de praktijk kan betekenen, laten de Integrale Kindcentra in Leeuwarden zien. In een video wordt de Leeuwardense aanpak verder toegelicht. Ook komen Chris van Meurs (PO-raad), Ingrid de Bonth (VO-raad), Leon Meijer (VNG) en Loes Ypma (BMK) aan het woord over het belang van deze samenwerking.

Zie ook

Opgroeien doe je samen | Nederlands Jeugdinstituut