Sinds 1 januari 2022 publiceren Divosa en de NVVK elk kwartaal de monitor Schuldhulpverlening in onzekere tijden. Het is een voortzetting van de monitor Schuldhulpverlening in coronatijd. De monitor geeft een actueel beeld van de ontwikkeling van het aantal aanvragen schuldhulpverlening. De monitor wordt samengesteld op basis van de inbreng van een vast panel van respondenten, die samen 90 gemeenten representeren. Deze editie geeft inzicht in de situatie van juli, augustus en september 2022.