Het modelconvenant jeugdgroepaanpak is klaar. Dit convenant regelt de mogelijkheden voor samenwerking en gegevensuitwisseling bij de aanpak van een problematische jeugdgroep.

Modelconvenant is leidraad

Het modelconvenant is bedoeld als leidraad die op onderdelen is aan te passen op de eigen situatie en ook bruikbaar is voor een intergemeentelijke samenwerking. In het convenant staat ook het proces beschreven om jongeren toe te leiden naar een lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), het Zorg- en Veiligheidshuis of het lokale team voor passende hulp en/of ondersteuning.

Het ministerie van JenV stelde het modelconvenant op in samenwerking met de politie, het OM en de VNG.

Onderdeel van 7-stappenmodel

Het convenant is een onderdeel van het 7-stappenmodel ‘Werkproces integrale aanpak problematische jeugdgroepen en groepsgedrag’. Het nieuwe modelconvenant vraagt om aanvullende aanpassingen van het stappenmodel: een volledig herijkt 7-stappenmodel verschijnt later dit jaar.

Download het convenant via de Wegwijzer Jeugd en Veiligheid