Malafide aanbieders van schuldbemiddeling moeten harder en sneller worden aangepakt. De ministers Carola Schouten (Armoedebeleid) en Franc Weerwind (Rechtsbescherming) willen via een wetswijziging regelen dat bedrijven die tegen betaling schuldbemiddeling verlenen, bijvoorbeeld een bestuurlijke boete kunnen krijgen.

Het is verboden om tegen betaling schuldbemiddeling te verlenen, maar het gebeurt wel. Elk jaar wordt een aantal malafide aanbieders strafrechtelijk vervolgd, schrijft Schouten in antwoord op Kamervragen. Naast het strafrechtelijke traject wil ze samen met Weerwind bestuursrechtelijke handhaving mogelijk maken. “Op die manier kan met een boete sneller opgetreden worden en kan erger voorkomen worden.”

Tevens gaat Schouten het verbod aanscherpen “zodat bepalend is wie de werkzaamheden feitelijk uitvoert als dit omzeiling van het verbod kan voorkomen”. Nu bieden mensen schuldbemiddeling via een ‘achterdeurtje’ aan, via bijvoorbeeld een advocaat, bewindvoerder of curator. Daar willen beide ministers een einde aan maken. “De werkwijze waarbij een advocaat, bewindvoerder of curator alleen in naam betrokken is bij de schuldbemiddeling, maar die niet zelf uitvoert, vind ik in strijd met de geest van de wet”, schrijft Schouten. Het gaat om de Wet op het consumentenkrediet.

“Mensen met schulden moeten kunnen rekenen op goede hulp. Het uitgangspunt is daarbij dat de kosten voor de schuldbemiddeling de financiële problemen niet mogen vergroten”, benadrukt de bewindsvrouw.

Schouten wil tevens duidelijker maken wie wel en wie niet bij schuld mag bemiddelen. Ook wil ze een meldpunt inrichten waar zowel burgers als professionals signalen kunnen melden over malafide schuldbemiddeling en advies krijgen wat ze het beste kunnen doen.