Door een probleem met de invoering van de nieuwe schuldenwet, is het bedrag waar mensen in de schulden altijd recht op houden, in een aantal gevallen lager of hoger uitgevallen dan de bedoeling was. De wet zorgt ervoor dat deze ‘beslagvrije voet’ makkelijker vastgesteld kan worden, maar een aantal gegevens waarop deze berekening is gebaseerd, is per ongeluk niet aangepast. De fout is opgemerkt door het ministerie van Sociale Zaken, dat het zelf ook heeft rechtgezet.

Het gaat om de berekening van het bedrag waar schuldeisers niet direct beslag op mogen leggen. Mensen met grote schulden moeten elke maand wat geld overhouden voor noodzakelijke kosten, zoals boodschappen. De wet die dit bedrag makkelijker berekent, moet vooral administratief gedoe wegnemen voor schuldenaren.

Demissionair minister Wouter Koolmees baalt van de rekenfout, waardoor sommige mensen een te laag bedrag overhielden. Mocht iemand in de problemen zijn gekomen doordat het bedrag onterecht lager uitvalt, dan “kan de beslagleggende partij aan de hand van maatwerk een oplossing zoeken”. Dit moet dus op individuele basis worden geregeld. Het ministerie blijft in gesprek met schuldeisers over mogelijke oplossingen. Met partijen die normaal gesproken beslag leggen op het inkomen van mensen met schulden, wil het ministerie vanaf nu twee keer per jaar in gesprek.

De wet geldt vanaf het begin van dit jaar, nadat de regeling enkele keren was uitgesteld. Sommige gemeenten en waterschappen waren alsnog niet voorbereid op de invoering van de wet en mochten tot 1 juli de oude rekenmethode gebruiken. Een deel hiervan heeft ook die deadline niet gehaald. Deze organisaties zijn “naar verwachting binnen enkele weken en uiterlijk in september” klaar voor de wet.