Het ministerie van Financiën wil voorkomen dat zogeheten toeslagenouders voor wie de pauzering van hun schulden binnenkort verloopt, alsnog te maken krijgen met vorderingen van schuldeisers. Daarvoor wil het ouders helpen stappen te nemen dit te voorkomen, maar het departement heeft ook afspraken gemaakt met schuldeisers om ouders te helpen.

Dat schrijft staatssecretaris Aukje de Vries aan de Tweede Kamer.

Vorig jaar besloot het kabinet iedere gedupeerde ouder van de Toeslagenaffaire ten minste 30.000 euro te geven. Daar kwam ook een moratorium op de schulden bij, van een jaar. Maar die ‘pauzeknop’ loopt voor sommige ouders volgende week af.

Als ouders een schuldenlijst indienen bij de stichting Sociale Banken Nederland, neemt de overheid de private schulden over en hangt de dreiging van een vordering niet meer boven hun hoofd. Maar van de 2700 ouders voor wie het moratorium na 12 februari afloopt, hebben er zo’n 750 dat nog niet gedaan.

Met die ouders wordt binnenkort contact opgenomen om hen alsnog te verzoeken op tijd een lijst in te dienen. De Vries zei onlangs in een debat dat hier al mee was begonnen, maar komt daar nu van terug. “In het debat van woensdag 2 februari heb ik de Kamer abusievelijk gemeld dat deze belactie reeds gestart was.”

Ook is met schuldeisers afgesproken ouders te ondersteunen bij het indienen van de lijst, in plaats van meteen over te gaan tot het innen van schulden.

Tot verlenging van het zogenoemde moratorium van een jaar gaat het ministerie nu niet over. Dat kan wel, als de Kamer dat wil, maar daarvoor moet dan eerst een noodwet worden aangenomen. “Tevens is het moratorium als inbreuk op het eigendomsrecht een zware maatregel. Bij het verlengen van de maatregel moeten de voordelen goed tegen de nadelen worden afgewogen”, schrijft De Vries.