Simpel Switchen is een succes, maar we zijn er nog niet. Dat staat in de brief van 13 januari 2023, waarmee minister Schouten de Tweede Kamer informeerde over de voortgang van het project. Divosa is al sinds 2019 samen met het ministerie van SZW aan de slag om drempels om aan het werk te gaan weg te nemen. En om mensen een veilige weg terug met financiële zekerheid te bieden als het even niet lukt, zodat iedereen mee kan doen op de plek die op dat moment het beste bij diegene past.