JeugdzorgPlus-locaties werken aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet dat er minder vrijheidsbeperkende maatregelen gebruikt worden, maar dit lukt nog niet overal even goed. De locaties voldoen niet aan de eigen veldnormen hierover. Ook lukt het niet om aan alle jeugdigen de juiste, passende hulp te bieden. Dit blijkt uit de eerste 7 rapporten van de Inspectie. De Inspectie bezocht alle 15 locaties voor gesloten jeugdzorg vanuit haar toezicht ‘Ombouw JeugdzorgPlus’.

JeugdzorgPlus is een vorm van gesloten jeugdzorg. Landelijk is afgesproken dat de gesloten jeugdzorg anders moet. JeugdzorgPlus-locaties worden in een hoog tempo om- en afgebouwd. Dit gebeurt regionaal, zonder duidelijke landelijke sturing. De inspectie is bezorgd over het effect hiervan op het hulpaanbod voor de groep jongeren die te maken hebben met JeugdzorgPlus.

Uit het rapport ‘Weinig goede alternatieven voor JeugdzorgPlus, stevige regie nodig’ (juli 2023) van de IGJ blijkt onder andere dat er weinig zicht is op waar jongeren met complexe problematiek die intensieve en soms gedwongen jeugdhulp nodig hebben, verblijven en of zij daar passende jeugdhulp ontvangen. En dat er een tekort is aan specialistische hulp.

Daarom herhaalt de inspectie haar oproep van juli 2023 aan alle betrokken partijen; maak op korte termijn helder welke JeugdzorgPlus-locaties blijven bestaan. En faciliteer instellingen als zij willen veranderen, of kleinschaliger gaan werken. Stevige regie op de ontwikkeling in de JeugdzorgPlus is nodig om een landelijk toereikend aanbod te realiseren voor deze jeugdigen.

Meer informatie

Rapporten Ombouw JeugdzorgPlus.