Ruim twee derde van de Nederlandse gemeenten is overgegaan op het preferent proces loonkostensubsidie. Dat proces is uniform en beter toegesneden op de wensen van werkgevers en inwoners. Hierdoor is het voor werkgevers – vooral als zij te maken hebben met verschillende gemeenten – eenvoudiger en aantrekkelijker om iemand via loonkostensubsidie aan werk te helpen.