Hoe zorg je dat mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) meer kunnen participeren in politiek en beleid? Over die vraag bogen ervaringsdeskundigen en gemeenten zich het afgelopen jaar.

Onder begeleiding van Movisie en Zorgbelang Inclusief vormden zij samen een leernetwerk. In 3 sessies gingen gemeenten en ervaringsdeskundigen samen op zoek naar antwoorden. Een klankbordgroep volgde en stimuleerde het project. In deze klankbordgroep zaten mensen met een licht verstandelijke beperking en vertegenwoordigers van het College voor de Rechten van de Mens, Ieder(in) en de VNG.

Doel en doelgroep van de handreiking

De ervaringen uit het leernetwerk zijn verwerkt in een praktische handreiking voor gemeenten, organisaties en inwoners. Het doel van deze handreiking is zorgen dat de stem van mensen met een LVB sterker gaat klinken. Zowel in het gemeentelijke beleidsproces als in de lokale politiek. De handreiking staat vol met goede voorbeelden, concrete tips en handvatten ter inspiratie voor gemeenteambtenaren, ervaringsdeskundigen, politici en ondersteunende professionals. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat mensen met een LVB meer zeggenschap krijgen.

Meer informatie

De handreiking is ook beschikbaar als toegankelijke samenvatting en audiobestand om de toegankelijkheid van de informatie te vergroten. Dowload de handreiking via de website van Movisie: