Een groeiende groep senioren tussen de 55 en 65 jaar kampt met geldproblemen en dreigt daar ook na het bereiken van de AOW-leeftijd in te blijven hangen. Daarvoor waarschuwen seniorenorganisaties BO-PCOB, de Koepel Gepensioneerden, ANBO, FASv en NOOM. Volgens de organisaties moet de regering meer doen om te voorkomen dat zogenoemde ‘jonge senioren’ in de armoede belanden.

De ouderenorganisaties signaleren dat de uitkeringen door “fiscale maatregelen” de afgelopen jaren omlaag zijn gegaan en dat die ontwikkeling de komende jaren doorzet, “mogelijk zelfs versterkt”. “Op die manier dreigt het aantal mensen dat in armoede terecht komt alleen maar te stijgen”, waarschuwen de seniorenorganen.

De organisaties stellen dat senioren die “financieel ongezond” hun AOW ingaan minder armslag hebben om tegenvallers op te vangen. Ook heeft hun situatie grote invloed op hun gezondheid en “hun mogelijkheden om aan de samenleving deel te nemen”. “Op termijn leidt niets doen aan toenemende financiële kwetsbaarheid alleen maar tot hogere kosten voor de samenleving als geheel.”

Volgens onderzoek dat de bonden lieten uitvoeren door Regioplan heeft meer dan tien procent (ruim 147.000) van de huishoudens in de leeftijdscategorie van 55 tot 65 jaar een laag inkomen. De meesten van hen hebben daar al jarenlang mee te maken, onder meer door schulden, een lage opleiding of een migratieachtergrond. In 2019 had bijna een kwart van de 55-plussers een uitkering. “Dat is fors te noemen.”

De organisaties roepen het demissionaire kabinet onder andere op de verlagingen van de uitkeringen tegen te gaan en de kostendelersnorm af te schaffen. Die regel bepaalt dat een bijstandsuitkering lager wordt wanneer de ontvanger met meer mensen op één adres woont. “Dit kan belemmerend werken voor onder andere het verlenen van mantelzorg door bijstandsgerechtigde jonge senioren.” Ook zou de drempel voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering verlaagd moeten worden van de huidige 35 procent naar 15 procent.