Jongeren met een lichte tot matige verstandelijke beperking moeten ook na hun 18e vaker de kans krijgen om door te leren. Want als ze uitgedaagd blijven worden, kunnen ze nog flinke stappen zetten in zelfstandigheid op bijvoorbeeld het gebied van wonen, werken en leren, luidt de conclusie van nieuw onderzoek.

De onderzoekers volgden 29 (oud-)studenten van Parc Spelderholt in Beekbergen, waar de jongeren met een verstandelijke beperking meededen aan een 3-jarig ontwikkelingstraject dat gericht is op het vergroten van hun zelfstandigheid en hun persoonlijke ontwikkeling. Ook de ouders, broers en zussen zijn betrokken bij het onderzoek, evenals een kleine controlegroep die geen ontwikkeltraject of vervolgopleiding heeft gevolgd.

Volgens de onderzoekers draagt een passende vervolgopleiding bij aan de zelfstandigheid van de jongeren, die nu veelal na de middelbare school (voortgezet speciaal onderwijs) automatisch naar de dagbesteding gaan. De oud-studenten van Parc Spelderholt wonen bijvoorbeeld vaker op zichzelf (in een vorm van begeleid wonen).

“Dat is positief voor hun zelfbeeld en kwaliteit van leven, maar ook voor de kwaliteit van leven van hun ouders, broers en zussen. Ook de maatschappij profiteert hiervan, bijvoorbeeld omdat ze door de toegenomen zelfstandigheid hun kwaliteiten meer in dienst kunnen stellen van de samenleving”, zegt hoofdonderzoeker Selle van der Woude. Volgens hem wordt de potentie van jongeren met licht tot matig verstandelijke beperkingen flink onderschat.

Het onderzoeksrapport Perspectief op Ontwikkeling wordt dinsdag aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.