In april, mei en juni van dit jaar zijn 2630 mensen naar Nederland gekomen om te worden herenigd met familieleden die al een verblijfsvergunning hebben. Ruim tweederde van hen kwam uit Syrië, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwste cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het aantal zogeheten nareizigers is lager dan een jaar geleden in dezelfde periode, toen 3170 mensen voor gezinshereniging naar Nederland kwamen.

Vergeleken met de eerste drie maanden van dit jaar is het aantal nareizigers wel toegenomen. In januari, februari en maart kwamen 1900 mensen op deze manier naar Nederland.

Onenigheid over gezinshereniging voor statushouders was de belangrijkste reden voor de val van het kabinet, begin deze maand. De coalitiepartijen konden het niet eens worden over een pakket aan maatregelen om de asielinstroom in te perken, waarvan een rem op gezinshereniging er een was. Een van de plannen die op tafel lag, was een maximumaantal van tweehonderd nareizigers per maand.

Los van de nareizigers hebben het afgelopen kwartaal in totaal 7920 mensen voor het eerst asiel aangevraagd in Nederland. Dat is bijna 15 procent meer dan in het eerste kwartaal en 8 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In april, mei en juni 2022 deden 7330 mensen hier een eerste asielaanvraag.

Volgens het CBS steeg het afgelopen kwartaal vooral het aantal asielaanvragen van mensen uit Syrië en Eritrea, in vergelijking met het eerste kwartaal. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal Eritreërs dat hier asiel aanvroeg zelfs bijna verdubbeld: in april, mei en juni 2022 vroegen 260 mensen uit Eritrea in Nederland asiel aan, dit jaar waren dat er in die periode 510.

Ook het aantal asielzoekers uit Moldavië is toegenomen. Volgens het CBS komen er al langere tijd meer mensen uit dat Oost-Europese land naar Nederland. In het tweede kwartaal van dit jaar ging het om 160 mensen, tegen 60 Moldaviërs een jaar geleden in die periode. Moldavië ligt tussen Oekraïne en Roemenië in. In de van Moldavië afgescheiden regio Transnistrië zijn Russische troepen gestationeerd vanwege de oorlog in Oekraïne.