Bijna de helft van alle Nederlanders met een arbeidsbeperking had aan het einde van 2022 een baan. Volgens het UWV was dat aandeel niet eerder zo hoog, constateert de uitkeringsinstantie op basis van de meest recente cijfers. Dat zou onder meer komen door de krapte op de arbeidsmarkt.

Het UWV ziet vooral dat meer mensen aan het werk gaan met een zogeheten Participatiewet-uitkering. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen aan het werk gaan, ook mensen met een arbeidsbeperking. Uit die groep had bijna 52 procent van de Nederlanders een baan eind 2022. Ook het aandeel mensen met een Wajong-uitkering groeide tot bijna 51 procent. Die uitkering is bedoeld voor mensen die al vanaf jonge leeftijd ziek zijn of een handicap hebben, maar wel zouden kunnen werken.

De percentages blijven nog wel achter bij het aantal werkende Nederlanders in algemene zin. Van de beroepsbevolking heeft volgens het UWV namelijk ruim 82 procent een baan.

De uitkeringsinstantie merkt ten slotte dat ook werkgevers meer mensen met een beperking in dienst nemen. Uit een enquête die het UWV onder hen afnam, komt naar voren dat bijna 15 procent van hen tenminste een dergelijke medewerker in dienst had. Dat is 2 procentpunt meer dan twee jaar eerder. Met name in het onderwijs en voor de overheid werkten relatief veel Nederlanders met een arbeidsbeperking.