De Belastingdienst krijgt meer ruimte om maatwerk te leveren bij het bepalen van het recht op kinderopvangtoeslag en het terugvorderen van toeslagen. Dat blijkt uit twee uitspraken van de Raad van State. Dit betekent onder meer dat de fiscus er in sommige gevallen voor kan kiezen het bedrag aan kinderopvang niet op nul te stellen. In plaats daarvan kan de toeslag worden verlaagd.

Tot nu toe moest de Belastingdienst altijd streng optreden als te veel aan toeslagen was uitgekeerd. Dat gebeurde bijvoorbeeld als de ontvanger van een toeslag niet alle kosten voor de kinderopvang voor dat jaar had betaald. In beginsel verviel dan het volledige recht op kinderopvangtoeslag en moest de ontvanger alle voorschotten terugbetalen. Ook moest de fiscus altijd direct het volledig bedrag terugvorderen.

In de praktijk bleek dat er gezinnen financieel in de knel kwamen door deze strenge uitleg van de wet. Dat gebeurde onder meer wanneer ontvangers van kinderopvangtoeslag zelf slachtoffer werden van fraude van anderen, zoals van gastouderbureaus.

Daarom is de Raad van State nu met een minder strenge uitleg van de wet gekomen. De Belastingdienst mag nu ook het recht op kinderopvangtoeslag bepalen als de aanvrager niet alle kosten voor kinderopvang heeft betaald die voor dat jaar in rekening zijn gebracht. Verder kan de fiscus onder bijzondere omstandigheden helemaal of deels afzien van het terugvorderen van te veel betaalde toeslag.