Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt is in 2023 gestegen ten opzichte van 2021, vooral vanwege een toename van jeugdhulp zonder verblijf. Meer tienermeiden tussen de 12 en 18 jaar ontvangen deze vorm van hulp. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

In 2023 kreeg 1 op de 9 jongeren tot 23 jaar een of meerdere vormen van jeugdzorg. Het gaat dan vooral om jeugdhulp zonder verblijf. In 2023 kregen 447 duizend jongeren deze vorm van jeugdzorg. Jongeren met deze vorm van hulp wonen thuis en krijgen zorg op afspraak. Voorbeelden hiervan zijn individuele therapiesessies en groepssessies.

Daling bij andere vormen van jeugdzorg

Bij alle overige vormen van jeugdzorg was het aantal jongeren dat zorg kreeg lager dan in 2021. Het aantal jongeren met jeugdreclassering is wel gestegen in vergelijking met 2022.

Grote verschillen tussen gemeenten

Daarnaast zijn er grote verschillen tussen gemeenten in het percentage jongeren dat jeugdzorg ontvangt, wat kan worden veroorzaakt door verschillen in de organisatie van jeugdzorg en sociaaleconomische factoren.