Het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt, ligt hoger dan eerder gedacht. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft zijn onderzoeksmethode aangepast en daardoor zijn in het eerste halfjaar van 2021 ruim 21.000 meer jongeren met jeugdzorg in beeld gekomen. In totaal ontvingen zo’n 380.000 jongeren tot 23 jaar jeugdzorg.

De onderzoekers monitoren nu meer aanbieders van jeugdzorg dan voorheen. Daardoor valt niet te zeggen of het aantal jongeren met jeugdzorg is gestegen of gedaald vergeleken met eerdere jaren, gezien die cijfers volgens de oude methode zijn berekend. Wel weten de statistici dat de groep jongeren met jeugdzorg met 0,6 procent is gegroeid vergeleken met een jaar eerder als ook de cijfers over het eerste halfjaar van 2021 op de oude manier worden berekend.

Jeugdzorg is een verzamelnaam voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulp. Jeugdbescherming is een maatregel die wordt opgelegd door een rechter. Dat kan gaan om verplichte hulp bij opvoeding of zelfs het onttrekken van het ouderlijk gezag. Jeugdreclassering behelst begeleiding van kinderen die strafbare feiten hebben gepleegd. Jeugdhulp gaat om andere vormen van steun aan kinderen en hun ouders, bijvoorbeeld bij gedragsproblemen.

De jongeren ontvangen in negen op de tien gevallen alleen jeugdhulp. Verder vallen 37.000 jongeren onder de jeugdbescherming en 7000 jongeren onder jeugdreclassering, vaak ook in combinatie met jeugdhulp.

Het verschilt sterk per gemeente hoeveel jongeren jeugdzorg ontvangen. Zo kreeg in het eerste halfjaar van 2021 in Staphorst, Vlieland, Westvoorne, Raalte en Urk 5 procent van de jongeren jeugdzorg, terwijl dit percentage in Tiel, Veendam, Terneuzen en Heerde boven de 12,5 procent lag. Die verschillen zijn volgens onderzoekers onder meer zo groot vanwege sociaaleconomische omstandigheden en omdat gemeentes andere keuzes maken bij het inrichten van de jeugdzorg.