Mantelzorgers vrezen door de coronamaatregelen nog veel meer lasten op hun schouders te krijgen. Een middagje ontspanning na zorg voor een ernstig kwakkelende ouder, een gehandicapt kind of een andere dierbare hulpbehoevende, is niet meer vanzelfsprekend. En naar schatting ruim een derde van de mantelzorgers heeft geen achtervang.

Dat zegt Liesbeth Hoogendijk, bestuurder van MantelzorgNL. Daarbij signaleert ze eveneens dat de thuiszorg, die volgens haar al krap was, in deze crisistijd nog minder capaciteit heeft. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, op wat voor manier geregeld ook, komt al minder opdagen waardoor een oogje in het zeil vanuit die hoek vaker wegvalt.

“We horen dat nu in toenemende mate. Veel mensen houden het nog wel even vol, maar bij de gedachte dat dit veel langer gaat duren, beginnen ze zich heel grote zorgen te maken.” Veel mantelzorgers zijn al fors belast en juist dan zijn die mogelijkheden om even te ontsnappen heel belangrijk.

Onder de mantelzorgers zijn ook mensen met schoolgaande kinderen en die leerlingen zijn nu thuis en vergen eveneens aandacht. Dat levert ook nog eens dilemma ’s op.

De vele mantelzorgers die hand- en spandiensten verlenen in verpleeghuizen, kunnen daar sinds donderdag niet meer heen door de bezoekersstop, maar het is niet zo dat deze mensen in de praktijk ergens anders kunnen worden ingezet. Een mantelzorger is altijd een vertrouwde, meestal een familielid.