Het CyberSecurityBeeld Nederland onderstreept het belang van digitale veiligheid voor gemeenten. Het beeld sluit aan bij de gemeentelijke Agenda Digitale Veiligheid, de bijbehorende resolutie en het dreigingsbeeld van de IBD.

Het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (CSBN 2020) biedt inzicht in de digitale dreiging en de belangen die daardoor kunnen worden aangetast. Het gaat ook in op de weerbaarheid tegen de digitale dreiging en risico’s. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) opgesteld in samenwerking met het Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC).

Beeld

Het Nationaal Cybersecuritycentrum (NCSC) onderscheidt 3 grote thema’s:

  • de digitale risico’s zijn onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd
  • het onderscheid tussen digitale en fysieke risico’s vervaagt
  • door vergroting van de digitale weerbaarheid verkleinen we de kans op en de impact van cyberincidenten

U bent aan zet

Het beeld is onverkort op gemeenten van toepassing. Digitale dreiging ondermijnt de samenleving en dus is het zaak dat gemeenten zich hiertegen weren. In de resolutie digitale veiligheid spraken alle gemeenten af tijd, geld en aandacht te reserveren voor het onderwerp. De oproep aan bestuurders is daarmee: ‘u bent aan zet, bespreek het in raad en college, ken de risico’s, maak geld vrij en ga aan tafel met uw informatiebeveiligingsfunctionaris’.

Meer informatie