Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft, mede namens de VNG en Jeugdzorg Nederland, oud-wethouder Leon Meijer aangesteld als bestuurlijk aanjager voor de transformatie van de Jeugdzorg+ en de residentiële jeugdhulp. Hiermee wordt ook een volgende stap gezet in de landelijke regie voor de af- en ombouw van gesloten jeugdhulplocaties. We streven ernaar dat kinderen zo veel mogelijk thuis opgroeien. De gesloten jeugdhulp wordt afgebouwd, in plaats daarvan ontvangen steeds meer kinderen jeugdhulp in kleinschalige woonvormen of ambulante (specialistische) jeugdzorg. Dit is een belangrijke opgave vanuit de Hervormingsagenda. Meijer geeft als aanjager invulling aan de noodzaak voor stevige landelijke regie op deze beweging.

Meijer was hiervoor 9,5 jaar wethouder in de gemeente Ede, met onder andere de portefeuilles Jeugdzorg, Onderwijs, Financiën, Wonen en Voedselbeleid. De afgelopen jaren was hij vanuit de VNG nauw betrokken bij het opstellen van de Hervormingsagenda Jeugd. Hij begint op 11 december 2023.

Passende en nabije hulp voor de meest kwetsbare kinderen

In zijn nieuwe functie zet Meijer de af- en ombouw van de residentiële jeugdhulp extra kracht bij. Het is van belang te zorgen dat er een landelijk dekkend zorgaanbod overblijft. Om landelijke sturing te versterken, brengt Meijer in kaart wat betrokken partijen nodig hebben, bijvoorbeeld als het gaat om wetgeving, financiering en ondersteuning. Ook gaat hij in de regio met gemeenten en aanbieders aan de slag om de af- en ombouw in de regio te realiseren.

Verbindend tussen betrokken partijen

Als aanjager is Meijer verbindend tussen alle betrokken partijen in de regio en op nationaal niveau. Hij gaat met gemeenten en jeugdhulpaanbieders optrekken, om te zorgen dat deze partijen voldoende in staat zijn om de residentiële jeugdhulp af te bouwen en passende alternatieven op te bouwen. Dit moet leiden tot een landelijk dekkend zorgaanbod waarbij de meest kwetsbare kinderen passende en zo nabij mogelijke hulp ontvangen.