Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt van “een schrikbarende constatering”.

De organisatie, die dak- en thuislozen opvangt, telde afgelopen zomer 6016 daklozen. In de zomer van vorig jaar ging het om 4876 mensen. Dat is een toename van ruim 23 procent. Het aantal jonge daklozen, van 18 tot 22 jaar oud, steeg met ongeveer 50 procent. Het Leger des Heils vreest dat de werkelijke aantallen nog hoger zijn, “omdat veel jongeren simpelweg niet in beeld zijn van de opvangorganisaties”.

De stijging komt volgens de hulporganisatie niet alleen door de financiële crisis, maar ook door de overgang tussen jeugdzorg en hulp aan volwassenen. Als jongeren 18 worden, stopt de jeugdhulp, terwijl de hulp voor volwassenen niet meteen beschikbaar is. Jongeren moeten te vroeg op eigen benen staan, zegt het Leger des Heils.

“De situatie zal niet rooskleuriger worden. We maken ons zorgen over de komende maanden, want onze cijfers zijn van augustus en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden zijn daar nog niet eens in meegenomen”, stelt het Leger des Heils.