Minister Conny Helder voor Langdurige zorg en Sport, Zorgverzekeraars Nederland (ZN), belangenvereniging Per Saldo en beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) maken het mogelijk om een langere toekenning te krijgen voor een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Indicerend wijkverpleegkundigen kunnen een indicatie langer dan 2 jaar, tot maximaal 5 jaar indiceren aan budgethouders. Dit geldt voor budgethouders met een stabiele zorgvraag en een chronische behoefte aan verpleging en/of verzorging op basis van de Zvw – een zogeheten Zvw-pgb. Kinderen met een intensieve zorgvraag vallen niet onder de nieuwe werkwijze. Budgethouders hoeven hierdoor minder vaak opnieuw een indicatie en machtiging aan te vragen voor het ontvangen van hun verpleging en verzorging. Daarmee worden de administratieve lasten en onzekerheden voor budgethouders sterk verlaagd.

Handreiking

De langere toekenningen worden mogelijk met een handreiking. Met de handreiking worden indicerend wijkverpleegkundigen in staat gesteld een langere indicatieduur te indiceren, waarna zorgverzekeraars deze daadwerkelijk kunnen beoordelen en toekennen aan de budgethouder.

De langere indicatieduur is bedoeld voor budgethouders die langer dan twee jaar stabiel dezelfde zorgbehoefte zullen hebben. Gedurende de looptijd evalueert de indicerend wijkverpleegkundige samen met de budgethouder periodiek of de zorgbehoefte nog passend is bij de geldende indicatie.

De verlengde toekenning kan vanaf 15 mei 2023 met het reguliere Zvw-pgb aanvraagformulier bij de zorgverzekeraar worden aangevraagd door budgethouders met een aflopende toekenning.