Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) adviseerde gemeenten eerder dit jaar om studenten uit te sluiten van de energietoeslag van € 1300. Studenten die in de problemen komen door een hoge energierekening, kunnen bij gemeenten een aanvraag doen voor individuele bijzondere bijstand. De minister heeft de landsadvocaat gevraagd te onderzoeken of dit onderscheid juridisch houdbaar is. De landsadvocaat oordeelt dat dit onderscheid inderdaad verdedigbaar is.

Meer informatie