Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt zouden via een landelijke loopbaanwinkel sneller aan een nieuwe uitdaging geholpen moeten zijn. Branchevereniging OVAL, waar onder meer loopbaanbedrijven bij zijn aangesloten, pleit voor de oprichting van een dergelijk netwerk van honderden fysieke locaties en een website waar gemakkelijk loopbaanvouchers kunnen worden aangevraagd.

Volgens OVAL is een snelle oprichting van de loopbaanwinkel in lijn met de bevindingen van de commissie-Borstlap die eerder met een uitgebreide analyse van de arbeidsmarkt en bijbehorende aanbevelingen kwam. Een van de aanbevelingen was dat er voor iedereen een individueel leer- en ontwikkelbudget moet komen.

Door de coronacrisis is volgens de organisatie de noodzaak om naar de eigen ontwikkeling en het toekomstperspectief te kijken alleen maar toegenomen. Maar de Nederlandse arbeidsmarkt is volgens OVAL vooral een lappendeken van regels en instanties.

“Werknemers in loondienst zijn afhankelijk van de werkgever of afspraken in de cao’s. Voor veel mensen is er helemaal geen loopbaanbegeleiding beschikbaar of vindbaar. Bij werkloosheid is het te laat en is men afhankelijk van UWV of de eigen gemeente, waar het beleid per plaats verschilt”, aldus OVAL-directeur Petra van de Goorbergh. Volgens haar is er een sterke behoefte aan initiatieven om mensen wendbaarder en weerbaarder te maken op de sterk veranderende arbeidsmarkt, ook om Nederland door de crisis te loodsen.

OVAL heeft naar eigen zeggen een uitgewerkt plan, waarbij zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen. Daarbij moeten uitkeringsinstantie UWV, gemeenten, werkgeversorganisaties, vakbonden en private dienstverleners met elkaar worden verbonden. Verder spelen gratis loopbaanvouchers ter waarde van 700 euro een belangrijke rol bij de uitwerking van de plannen.