Deelnemende partijen zien graag dat LAA een vast onderdeel van de dienstverlening rond de BRP wordt. Daarvoor wil de staatssecretaris van BZK de Wet BRP wijzigen. Dat staat in Kamerbrief bij het Evaluatierapport LAA 2020.

Kwaliteit

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken via LAA samen aan de kwaliteit van de BRP-gegevens. Dat is belangrijk, want alle overheden gebruiken deze gegevens bij het bepalen van rechten of plichten; van gemeentelijke afvalheffing tot de oproep voor bevolkingsonderzoek. Met LAA – ondergebracht bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens – selecteren zij (risico)signalen en wisselen deze uit. Deze signalen wijzen op adressen waar er mogelijk iets niet klopt met de inschrijving in de BRP, denk bijvoorbeeld aan overbewoning. Gemeenten onderzoeken deze signalen bijvoorbeeld via een huisbezoek en treden persoonlijk in contact met de burger. Doordat binnen de gemeenten Burgerzaken en Bouw- en woningtoezicht samenwerken, kan bijvoorbeeld illegale onderverhuur worden tegengegaan. In de samenwerking met het sociale domein kan signalering van problemen achter de voordeur leiden tot concrete hulp aan burgers.

Baten

De inmiddels ongeveer 300 deelnemende gemeenten ronden inmiddels jaarlijks ongeveer 15.000 huisbezoeken af. LAA levert zowel financiële als kwalitatieve baten op voor de gemeenten en de afnemers van de BRP. Denk aan extra gemeentebelastingen wanneer een adres in de praktijk wel bewoond blijkt te zijn. Daarom zien de deelnemende partijen graag dat LAA een vast onderdeel van de dienstverlening rond de BRP wordt. De komende periode gaat de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens de wetswijziging voorbereiden.

Meer informatie