Lage- en middeninkomens worden keihard getroffen. In 2023 zullen de kosten voor de kinderopvang voor met name lage en middeninkomens enorm stijgen. Dit komt, omdat het uurtarief van de kinderopvangtoeslag ook in 2023 onvoldoende stijgt (5,6%) ten opzichte van de werkelijke inflatie (14,5% in september). De kinderopvangbranche zal de tarieven in 2023 met ca. 8% tot 12% gaan verhogen.

In het najaar bepalen alle kinderopvangorganisaties de tariefstelling voor 2023. Dit jaar zijn de verschillen enorm tussen de inflatiecorrectie van de toeslag en de bruto stijging van de consumententarieven. Alle ouders zullen netto fors meer gaan betalen voor de kinderopvang. Het beleid van het kabinet is zelfs zo dat in de randstad ouders netto vijf keer zoveel betalen dan dat de overheid beoogt.

Zo betaalt Janneke met een inkomen van € 24.000,- per jaar maar liefst netto € 2.000,- voor de opvang van haar dreumes voor 2 dagen in de week.

Het kabinet denkt dat ze 96% vergoeden, maar in werkelijkheid vergoedt de overheid slechts 83% van haar kosten.

De oorzaak is een te laag uurtarief voor berekening van de kinderopvangtoeslag

Voor een goede bedrijfsvoering zijn kinderopvangorganisaties genoodzaakt een hogere prijsverhoging door te voeren dan de stijging van het maximale uurtarief. Omdat vrijwel alle organisaties in 2022 een prijsniveau hanteren van op of zelfs boven het kinderopvang uurtarief zullen ouders een hogere prijsstijging dan 5,6% volledig uit eigen zak betalen. Het is te verwachten dat kinderopvangorganisaties hun tarieven met 8% tot 14% zullen verhogen. De verhoging raakt met name ouders met lage- en middeninkomens.