Hoewel de wachtlijst voor de opvang van pleegkinderen afgelopen jaar met 10 procent afnam, is de vraag naar pleeggezinnen nog ‘aanhoudend hoog’, meldt Jeugdzorg Nederland op basis van cijfers van Pleegzorg Nederland.

Eind vorig jaar wachtten nog 869 jongeren op pleegzorg. Ongeveer de helft daarvan was in afwachting van deeltijdpleegzorg, meestal voor de weekenden.

Vorig jaar hebben 23.093 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders gewoond. Dat zijn er 179 minder vergeleken met het jaar daarvoor. In totaal hebben 17.312 pleeggezinnen zich ingezet voor de opvang van deze kinderen.

Pleegzorg is een vorm van jeugdhulp die onder de verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Soms kunnen kinderen (tijdelijk) niet bij hun ouders wonen, omdat het opgroeien of opvoeden daar niet goed gaat. Als ouders vrijwillig hulp vragen of de kinderrechter besluit dat een uithuisplaatsing noodzakelijk is, dan worden kinderen bij voorkeur geplaatst bij pleegouders. Deze vorm van opvang bij een gezin lijkt het meest op een natuurlijke situatie. Pleegouders worden in eerste instantie binnen de familie of in het sociale netwerk gezocht.