Een nieuwe wet die het makkelijker moet maken dat mensen met grote schulden een kleine financiële buffer houden, stuit op problemen bij de uitvoering. De wet geldt sinds het begin van dit jaar, jaren later dan eerst gepland. De problemen leiden ertoe dat het bedrag waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen lager uitkomt als het met het nieuwe systeem wordt berekend. Dat meldt minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer

De wet regelt dat de zogenoemde ‘beslagvrije voet’ automatisch wordt vastgesteld. Deurwaarders en schuldeisers kunnen zo makkelijker berekenen op welk bedrag schuldeisers niet automatisch recht hebben. Iemand die schulden heeft, moet op die manier altijd een klein bedrag overhouden om de basiskosten van levensonderhoud te kunnen betalen, zoals de boodschappen. Door dit automatisch vast te leggen, hoeven mensen met schulden zelf minder te regelen.

In de praktijk bleek dat dit beslagvrije bedrag lager uitviel bij mensen die hun salaris per vier weken ontvangen in plaats van per maand, schrijft demissionair minister Koolmees. Datzelfde geldt voor mensen met een uitkering van wie het vakantiegeld jaarlijks wordt doorgegeven aan het inkomensregister van de overheid in plaats van maandelijks. Inmiddels vindt een “extra, handmatige controle” plaats op de berekening van de beslagvrije voet van deze mensen.

Ook bij de Belastingdienst lukt het nog niet in alle gevallen om het beslagvrije bedrag vast te stellen. Dit komt door problemen in de systemen van de fiscus “die op dit moment worden verholpen. Lopende verordeningen ouder dan twaalf maanden zijn daarom stopgezet en de betreffende burgers en hun werkgevers zijn geïnformeerd”, aldus Koolmees. De bewindsman baalt ervan “dat mensen, die veelal in een financieel kwetsbare positie verkeren, worden geconfronteerd met knelpunten”.

Toch proberen betrokken partijen te voorkomen dat mensen last hebben van de problemen. “De deurwaarder stort het teveel ingehouden bedrag terug aan de burger”, aldus Koolmees. Als dit niet kan, “wordt een oplossing op maat gezocht”, bijvoorbeeld door de schuldeiser zelf het bedrag terug te laten storten.