De Eerste kamer stemt in met het wetsvoorstel Wet Hersteloperatie Toeslagen

Nu de Eerste Kamer op 1 november ingestemd heeft met het wetsvoorstel Hersteloperatie Toeslagen kan ook de kindregeling van start gaan.

Kindregeling

Het kabinet vindt het belangrijk dat gedupeerde ouders en hun kinderen erkenning krijgen en weer meer naar de toekomst kunnen kijken.

Nu ook de Eerste Kamer met de wet heeft ingestemd, kan ook echt begonnen worden met het uitvoeren van de kindregeling. Daarvoor zijn de afgelopen maanden alle voorbereidingen getroffen. De kindregeling is onder meer tot stand gekomen met behulp van kinderen en jongeren van ouders die te maken hebben gehad met kinderopvangtoeslagaffaire.

Geldbedrag en ondersteuning

De kindregeling bestaat naast een geldbedrag bedoeld als steuntje in de rug, onder meer uit hulp en brede ondersteuning vanuit hun gemeente. Jongeren kunnen bijvoorbeeld hulp krijgen bij het omgaan met geld of bij hun persoonlijke ontwikkeling. Ouders en kinderen krijgen zo snel mogelijk een brief met daarin informatie over de kindregeling en de uitbetaling van het geldbedrag. Daarvoor hoeven de kinderen en jongeren zichzelf niet aan te melden.

Zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget

Een ander onderdeel van het wetsvoorstel is de regeling voor gedupeerden in de zorgtoeslag, huurtoeslag of het kindgebonden budget. Gedupeerden van deze andere toeslagen komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Zij hoeven zichzelf hiervoor niet aan te melden. Het streven is om de uitvoering van deze regelingen in het 2e kwartaal van 2023 op te starten.

Bestaande regelingen

In het wetsvoorstel worden bestaande regelingen voor gedupeerden in de hersteloperatie opgenomen, zoals de regeling die zorgt dat gedupeerden € 30.000 ontvangen, hulp krijgen bij de aanpak van hun schulden en voor brede hulp terecht kunnen bij hun gemeente.