Ook de familie- en jeugdrechters gaan hun eigen handelen onder de loep nemen – vooral bij uithuisplaatsingen van kinderen en in andere ‘kwetsbare’ zaken. Dit doen ze mede naar aanleiding van de oproep van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag om “in de spiegel te kijken”, schrijft de Volkskrant.

De bestuursrechters deden al onderzoek naar hun eigen rol in de toeslagenaffaire. De commissie die dat onderzoek uitvoerde, concludeerde dat de bestuursrechters de ouders onvoldoende bescherming hadden geboden nadat ze in de problemen waren geraakt door de hoge terugvorderingen van de Belastingdienst.

Hebben kinderrechters wellicht, net zoals de bestuursrechters in de toeslagenaffaire, te weinig oog voor de belangen van de burgers die tegenover het systeem zijn komen te staan, vragen de familie- en jeugdrechters zich nu af. “We inventariseren daarom nu landelijk welk type zaken kwetsbaar is en welke risico’s hierin zouden kunnen spelen”, zegt kinderrechter Ellen van Kalveen, voorzitter van de landelijke expertgroep jeugdrechters, tegen de krant. Met deskundigen en onafhankelijke buitenstaanders zal worden onderzocht of er mogelijk sprake is van ‘blinde vlekken’.