De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging om Oekraïense ontheemden aanspraak te geven op kinderopvangtoeslag. Kinderopvang is belangrijk om werk en zorg voor kinderen te combineren. Met kinderopvangtoeslag wordt het gebruik van kinderopvang voor Oekraïense ontheemden betaalbaarder.

Met de wijziging van de Wet kinderopvang wordt formeel vastgelegd dat Oekraïense ontheemden recht hebben op kinderopvangtoeslag. Sinds maart 2022 worden, onder voorwaarden, al voorschotten uitgekeerd. Door de wijziging maken ook andere ouders van wie de partner buiten de Europese Unie verblijft, aanspraak op kinderopvangtoeslag. De wetswijziging moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.