De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een lijst opgesteld met tien specifieke verbeterpunten voor de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de kinderopvang.

Onlangs vond overleg plaats met het Ministerie van VWS over het verloop van de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de kinderopvang.

De betrokken brancheorganisaties, waaronder BMK, BK en BOinK, hebben aangegeven de lat hoog te willen leggen in de strijd tegen kindermishandeling.

Het gaat hierbij onder meer om goed contact onderhouden met ouders, signaleren als het niet goed gaat thuis en maatregelen nemen bij blijvende onveiligheid. Daarom zijn de brancheorganisaties een verbeterplan aan het opstellen. Zodra alle organisaties de belangrijkste verbeterpunten hebben aangedragen, worden deze aan de ministeries van VWS en SZW overhandigd.

Tien verbeterpunten

De BMK komt met tien specifieke verbeterpunten.

  1. Meer kennisoverdracht m.b.t. meldcode en vaardigheden binnen de opleidingen tot pedagogisch professional.
  2. Interne inwerkprogramma’s m.b.t. meldcode en vaardigheden – bij stage en bij de start van een nieuwe baan.
  3. Continue professionalisering (één keer per jaar is onvoldoende).
  4. Investeren in betere implementatie van de Meldcode in de gastouderopvang (mogelijk een andere versie van de Meldcode, continue professionalisering, rol gastouderbureau, sessies met gastouders).
  5. De functie van de aandachtsfunctionaris formaliseren en beter ondersteunen.
  6. De sector ondersteunen in het beter uitvoeren van de eerste stappen van de meldcode en handelingsverlegenheid weghalen.
  7. Toezichthouden GGD op de implementatie meldcode verbeteren en verdiepen.
  8. Samenwerking met het PO blijvend versterken.
  9. Samenwerking met gemeenten versterken.
  10. Cyclisch werken m.b.t. de meldcode (b.v. starten met een intern onderzoek waar mensen tegenaan lopen in de implementatie, vervolgens op alle onderdelen investeren, van praten met ouders, melden, dossiervorming tot evalueren).