Het wetsvoorstel ziet erop toe dat de rechtspositie van jongeren in een gesloten inrichting wordt verbeterd. Die verbeteringen ziet de Kinderombudsman ook. Toch zijn er nog enkele punten ter verbetering.

1. Belang van het kind

In verschillende onderdelen van het wetsvoorstel wordt er waarde gehecht aan de visie van jeugdigen zelf. Zo staat er dat het belang van de jeugdige het belangrijkste uitgangspunt is en dat een beslissing die niet in het belang van de jeugdige is, dan ook niet mag worden genomen. Maar hoe het belang van het kind moet worden onderzocht, staat niet in het voorstel. Hier moet nog nader invulling aan worden gegeven.

2. Mening van het kind over behandelplan

Een ander verbeterpunt gaat over het recht dat jongeren hebben om gehoord te worden over hun behandelplan. Er staat nu in het wetsvoorstel dat een jeugdige ‘wensen en voorkeuren’ kan aangeven, maar de Kinderombudsman is van mening dat deze formulering sterker kan.

3. Beroepstermijn te kort

De termijn die een jeugdige heeft om in beroep te gaan. De Kinderombudsman vindt een termijn van 7 dagen te kort. Zeker voor deze groep jeugdigen die in een kwetsbare en afhankelijke situatie verkeren. Zij vragen de Kamer daarom om dit te laten wijzigen in ‘een redelijk termijn’.

4. Vervoer van en naar de gesloten inrichting

Ook vragen ze dat kinderen onder de 12 jaar niet meer mogen worden ingesloten tijdens hun vervoer van en naar de instelling en het verblijf in het gerechtsgebouw.

5. Zak- en kleedgeld

In een eerder wetsvoorstel was opgenomen dat er een regeling zou komen over het toekennen van zakgeld. Helaas is deze er nog niet. De Kinderombudsman vraagt de Kamer zo snel mogelijk het recht van jongeren op zak- en kleedgeld wettelijk vast te leggen.

6. Visie op afbouw gesloten jeugdzorg

Tot slot mist de Kinderombudsman in het voorstel een duidelijke visie over de afbouw van de gesloten jeugdzorg. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverbouw: ‘De aandacht moet niet alleen gaan naar financiële tekorten en gebrek aan medewerkers, maar naar doen wat nodig is in het belang van de jeugdigen. De staatssecretaris moet hierin de regie nemen.’

Meer informatie

Brief Kinderombudsman aan de Kamer over de Wet rechtspositie gesloten jeugdhulp