De regering heeft te weinig werk gemaakt van kinder- en jongerenparticipatie. Dat vindt voorzitter van het Kinderrechtencollectief Marc Dullaert. Hij spreekt dinsdag op de bijeenkomst Kinderrechten in Beweging in Utrecht.

Dan wordt ook de gelijknamige online monitor gelanceerd. Daarmee wil het Kinderrechtencollectief jaarlijks laten zien hoe ver de overheid is met het opvolgen van de adviezen van het VN-Kinderrechtencomité. Uit de monitor blijkt volgens het collectief, dat bestaat uit organisaties als de Nationale Jeugdraad en Defence for Children, dat in Nederland het recht op participatie op dit moment nog steeds niet is verankerd in de wet en geen onderdeel is van beleid en praktijk.

Het collectief wijst erop dat in artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind het recht heeft zijn mening te geven over zaken die kinderen aangaan en dat die mening serieus moet worden genomen. Toch is het volgens het Kinderrechtencollectief in Nederland nog niet bij wet geregeld om kinderen verplicht te betrekken bij het tot stand komen van beleid dat hen aangaat. “Wel zijn er enkele vormen van jongerenparticipatie op nationaal en decentraal niveau. Zoals bijvoorbeeld het Jongerenpanel Mentale Gezondheid en de Jongerenraad Digitalisering.”

Voormalig Kinderombudsman Dullaert stelt dat er wel enkele initiatieven zijn vanuit de overheid. “Maar er zijn geen beloftes. Ik vind het onacceptabel dat jeugdparticipatie nog steeds niet wettelijk vastgelegd is in Nederland. Bovendien is het niet inzichtelijk of en hoe uitkomsten van bijvoorbeeld een jongerenpanel worden meegenomen in openbare besluitvorming. Het vraagt politieke wil en wetten om jongeren ook echt structureel mee te laten denken over beleid dat hen aangaat, zoals jeugdzorg, armoedebeleid en onderwijs.”

Dullaert roept de toekomstige regering op een voorbeeld te nemen aan Vlaanderen en Duitsland. “In Vlaanderen is bij wet vastgelegd dat kinderen en jongeren inspraak hebben op beleid dat hen raakt. De Vlaamse Jeugdraad is het officiële adviesorgaan van de Vlaamse Regering”, geeft het collectief aan. “Duitsland geeft sinds 2022 uitvoering aan een nationaal actieplan voor kinder- en jongerenparticipatie.”