Het ministerie van SZW publiceert een geactualiseerde versie van het Kennisdocument van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De belangrijkste aanpassingen hebben te maken met actuele beleidsontwikkelingen en aangepaste wet- en regelgeving.

Deze versie vervangt de versie van voorjaar 2020 en is bijgewerkt tot 1 juli 2021. De belangrijkste ontwikkeling voor het kennisdocument is de vertraging van het wetsvoorstel voor de vereenvoudiging van de Wet banenafspraak. Dit zorgt voor enkele praktische consequenties, waaronder de uitvoering van de quotumheffing op grond van de huidige wetgeving. Ook wordt aandacht besteed aan de tijdelijke aanvullende dienstverlening die is ingevoerd vanwege COVID-19.

In het document zijn voor de duidelijkheid de belangrijkste wijzigingen geel gemarkeerd. In een aantal gevallen wordt er gewezen op voorgenomen wet- en regelgeving. Op pagina 3 vindt u een korte samenvatting van de belangrijkste punten.