Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer een kamerbrief gestuurd over het afschaffen van het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer. Werkgevers ontvangen een tegemoetkoming wanneer zij oudere werknemers vanuit een uitkering in dienst nemen. Deze regeling wordt per 2026 afgeschaft.

In de kamerbrief staan de volgende onderwerpen:

  • Reden voor de stapsgewijze afschaffing van het LKV oudere werknemer is de beperkte doeltreffendheid
  • Stapsgewijze afschaffing
  • Onderzoek niet-gebruik loonkostenvoordelen