De Tweede Kamer wil dat mensen die gedwongen opgenomen worden voor hun geestelijke problemen recht houden op de bijstand. De Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel van de SP om de wet aan te passen. Verschillende organisaties hadden daartoe opgeroepen omdat deze groep mensen anders snel in financiële problemen raakt.

Wie gedwongen opgenomen wordt kan nu nog de uitkering kwijtraken. Dat is omdat mensen in een kliniek ook minder geld nodig hebben. Hoewel er wel nog een mogelijkheid bleef bestaan om bijzondere bijstand aan te vragen, waarschuwden ggz-organisaties vorige maand in de Volkskrant dat het er ook toe kan leiden dat mensen in financiële problemen raken. Hoeveel mensen dit treft, is nog onduidelijk.

De SP diende met steun van GroenLinks, PvdA, PVV en JA21 een amendement in om financiële problemen bij deze groep zo mogelijk te voorkomen. Wel is een uitzondering gemaakt voor mensen die tbs opgelegd hebben gekregen maar verder niet vervolgd worden. Volgens het amendement zijn er voor tbs’ers allerlei bijzondere omstandigheden en kan daarom beter per geval bekeken worden hoeveel financiële ondersteuning zij nodig hebben. Dat kan beter via de bijzondere bijstand dan de algemene bijstand, is het idee. Zo is dat nu ook al geregeld.

De Kamer stemde dinsdag over aanpassingen in twee nieuwe wetten voor mensen die gedwongen zorg krijgen. Er komt nog een uitgebreidere evaluatie, maar het kabinet wilde nu al wat verbeteringen aanbrengen. Die werden door de voltallige Kamer gesteund.