De voorgenomen bezuiniging op de jeugdzorg van ruim 500 miljoen euro in 2025 gaat niet door. Het demissionaire kabinet heeft dat vastgelegd in de voorjaarsnota die maandag is gepresenteerd. Voor 2024 was de oplopende besparing van toen nog 100 miljoen euro al geschrapt. Vanaf 2026 staat er nog wel een bezuiniging van 511 miljoen euro in de boeken, maar het is aan een nieuw kabinet om dit door te zetten of niet.

De 511 miljoen euro is een structurele besparing die in het coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte-IV staat vanaf 2026. Die komt bovenop een eerdere bezuiniging van 1 miljard euro in de sector, die momenteel wel wordt uitgevoerd. In de Tweede Kamer en ook bij gemeenten in jeugdinstellingen is veel verzet tegen de extra besparing op de jeugdzorg, omdat de sector kampt met veel problemen zoals personeelstekorten en lange wachtlijsten. Daardoor komen veel kinderen die zorg of bescherming nodig hebben in de knel. Onder jeugdzorg valt ook jeugdreclassering.

Om de besparing vanaf 2026 wel te kunnen halen, kan een eigen bijdrage worden ingevoerd die ouders moeten gaan betalen, stelt het kabinet. De maatregelen hiervoor worden alvast voorbereid zodat een nieuw kabinet ermee aan de slag zou kunnen. Met een eigen bijdrage kan mogelijk de helft van de bezuiniging worden opgevangen. Hoe een eigen bijdrage eruit kan zien, moet nog worden uitgewerkt. Zo kan die inkomensafhankelijk worden gemaakt of een maximum aan worden gekoppeld.

Al eerder liet staatssecretaris Maarten van Ooijen, die over jeugdzorg gaat, meerdere opties bekijken om te besparen. Zelf zag hij de extra bezuiniging niet meer zitten, zo liet hij in januari tijdens een Kamerdebat weten. Hij noemde ze onverantwoord, omdat de jeugdzorg al in een erg lastig parket zit.

Van Ooijen had onder druk van de Kamer en de sector de oplopende extra bezuiniging tot nu toe van tafel gehaald. Aanleiding waren de toch al moeizame onderhandelingen over de zogenaamde Hervormingsagenda, waarmee de sector veranderingen moest doorvoeren om de eerder opgelegde 1 miljard euro te bezuinigen. Het overleg hierover heeft een tijd stilgelegen en als onderdeel van de deal werd de extra bezuiniging geschrapt.

In 2025 wordt de besparing van 500 miljoen euro gezocht bij allerlei andere posten op de hele begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.