Het kabinet wil dat het nieuwe inburgeringsstelsel er zo snel mogelijk komt. Als de Kamer het wetsvoorstel snel genoeg behandelt, kan het nieuwe systeem vanaf 1 juli 2021 ingaan.

In het nieuwe stelsel worden de lessen voor immigranten door de gemeente betaald. Eerder kregen inburgeraars een lening waarmee zij taallessen moesten inkopen. Taalscholen konden de kosten declareren bij DUO.

Foute scholen vroegen deelnemers valse facturen te ondertekenen. Ongeveer 10 procent van de taalbureaus wordt hiervan verdacht. Door het nieuwe systeem is het moeilijker om te frauderen, aangezien de deelnemers het niet meer zelf betalen vanuit hun lening.

De SP zei eerder al dat het een grote fout was om de inburgering bij commerciële partijen neer te leggen. “Inburgering moet een volledige publieke taak zijn, zoals onderwijs”, zei SP-Kamerlid Jasper van Dijk. De lessen worden ook in het nieuwe systeem door commerciële partijen gegeven.

In het nieuwe stelsel moet de inburgering bovendien sneller gaan. Nieuwkomers worden aangemoedigd hun taallessen te combineren met vrijwilligerswerk. “Daardoor kunnen zij snel volwaardig meedoen aan de Nederlandse samenleving”, aldus een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.