Het kabinet trekt miljoenen extra uit om mensen die het financieel zwaar hebben te helpen aan onder meer voedsel, kleding, schoolspullen en verzorgingsproducten. Dat meldt minister Carola Schouten (Armoedebeleid) aan de Tweede Kamer. Een deel van het geld gaat naar het gratis verstrekken van menstruatieproducten via het Armoedefonds.

Nu zijn er al 1500 uitgiftepunten waar meisjes en vrouwen die het zelf niet kunnen betalen, terechtkunnen voor maandverband en tampons. Dat aantal wordt met het extra geld uitgebreid naar 2500. Met het gratis verstrekken van deze artikelen aan de minima geeft het kabinet gevolg aan een oproep van D66, Volt en PvdA, die steun kreeg van een meerderheid in de Tweede Kamer.

Daarnaast gaat er een kleine 16 miljoen euro uit een Europees sociaal fonds naar Stichting Voedselvangnet, een organisatie die levensmiddelen levert aan voedselbanken. Deze subsidie loopt tot en met 2027. Ook het Rode Kruis krijgt extra geld voor voedselhulp aan mensen die niet terechtkunnen bij voedselbanken.

“Boodschappen zijn het afgelopen jaar flink duurder geworden”. stelt Schouten vast. “Dat geldt natuurlijk voor eten, maar ook voor kleding, schoolspullen of maandverband. We zien daardoor dat meer mensen aankloppen bij de voedselbank en deze subsidie helpt om hen van de noodzakelijke producten te voorzien.”