Het kabinet schiet slachtoffers van de toeslagenaffaire verder te hulp door hun private schulden over te nemen die zijn ontstaan door betalingsachterstanden. Dat meldt demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) aan de Tweede Kamer, die uitdrukkelijk om zo’n regeling had gevraagd.

Het plan is dat de regeling geldt voor bestaande betalingsachterstanden en bijkomende kosten zoals rente, boetes en deurwaarderskosten. Hoofdsommen van hypotheken vallen in ieder geval buiten de regeling. Er wordt nog gekeken naar consumptieve kredieten en zakelijke schulden.

De regeling geldt voor alle ouders die ook in aanmerking komen voor de compensatie van 30.000 euro die gedupeerden van het schandaal rond de kinderopvangtoeslag dit voorjaar hebben ontvangen. Het kabinet besloot eerder ook al om deze mensen alle schulden kwijt te schelden bij overheidsinstanties. Het ging dan om bijvoorbeeld openstaande boetes, studie- en belastingschulden.

Tot nu toe worden deze mensen beschermd tegen private schuldeisers door een zogenoemde pauzeknop. Die wettelijke regeling zorgt ervoor dat zij een jaar lang gevrijwaard blijven van incassobureaus en deurwaarders aan de deur voor de invordering van oude schulden. Het was steeds de bedoeling dat die periode zou worden benut om tot een definitieve oplossing te komen.

“Het is mijn ambitie om de private schulden van ouders zo snel mogelijk en in één keer op te lossen”, aldus Van Huffelen. Gedupeerden moeten de toegekende compensatie kunnen gebruiken voor “een nieuwe start”, niet om oude schulden mee af te lossen die vaak juist door de toeslagen-ellende zijn ontstaan.

De regeling moet, in overleg met de Tweede Kamer, nog verder worden uitgewerkt. Van Huffelen hoopt voor de zomer het plan naar de Tweede Kamer te sturen. Het idee is in ieder geval dat er één loket komt waar ouders al hun schulden kunnen aanmelden. Zij hoeven dus niet zelf bij elke schuldeiser afzonderlijk aan te kloppen. Bij het maken van zo’n schuldenoverzicht kunnen zij hulp krijgen bij de gemeente.

Hoeveel geld het aflossen van de schulden gaat kosten, weet de staatssecretaris nog niet. Voor het aflossen schulden bij publieke schuldeisers, zoals gemeenten of DUO, heeft ze in totaal 700 miljoen euro gereserveerd. Voor ouders in de schuldhulpverlening is 56 miljoen euro beschikbaar. Het geld voor de nieuwe regelingen wordt opzijgezet in de voorjaarsnota.