Het kabinet reserveert 35 miljoen euro voor studenten die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Dat schrijft minister Sigrid Kaag (Financiën) in een Kamerbrief. Met deze maatregel wil ze tegemoetkomen aan studenten die geen aanspraak kunnen maken op de eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

De rechtbank Gelderland oordeelde in augustus in een door een student aangespannen zaak tegen de gemeente Nijmegen dat deze studenten niet mag uitsluiten van een eenmalige energietoeslag. Het kabinet zegt er nog steeds achter te staan dat studenten “als groep” niet in aanmerking komen voor de toeslag. Want of studenten een energierekening moeten betalen en of ze dus in de financiële problemen komen, hangt af van hun woonsituatie.

“Dit laat onverlet dat individuele studenten wel in ernstige financiële problemen kunnen komen als gevolg van de stijgende prijzen”, zo schrijft Kaag. Het gereserveerde bedrag is bedoeld voor zulke gevallen en zal door gemeenten worden verdeeld. Het kabinet gaat nog met hen bespreken hoe dat precies te werk gaat. De minister denkt er in elk geval aan om als voorwaarde te stellen dat studenten een energiecontract op hun eigen naam hebben staan. Veel studentenhuizen vallen daarmee dus al af.

Uit de huidige begroting van het gemeentefonds wordt 15 miljoen euro betaald om de regeling te bekostigen. Hier wordt nog 20 miljoen euro extra aan toegevoegd door het kabinet.

De Landelijke Studentenvakbond is kritisch op de maatregel. De bond vindt dat het vrijgemaakte bedrag te klein en dat de eisen die gesteld worden om in aanmerking te komen te streng zijn. “Zo moet je je eigen energiecontract hebben en wordt de studielening meegeteld als inkomen.” Dat is volgens de bond “de omgekeerde wereld”. Voorzitter Joram van Velzen: “Zo help je studenten alleen nog maar verder de schulden in.”

Minister Carola Schouten van Armoedebeleid zei eerder in gesprek te zijn vakbonden, studentenorganisaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de energietoeslag. Zij zal de Kamer later informeren over de precieze uitwerking van het plan.