Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ uitgebracht, samen met alle betrokken ministeries. Deze nationale strategie moet de positie van mensen met een beperking flink verbeteren.

Uitvoeren van het VN-verdrag Handicap

Het doel van de strategie is om de positie van mensen met een beperking uiterlijk in 2040 overeen te laten komen met de inhoud van het VN-verdrag Handicap. Dat betekent dat we een samenleving willen zijn waarin kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen en zich te ontwikkelen. De strategie bevat doelstellingen die alle betrokken partijen nastreven om dat voor elkaar te krijgen.

Stap één: een werkagenda

De eerste stap die gezet wordt is het maken van een werkagenda met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Net als bij het ontwikkelen van de strategie zullen ervaringsdeskundigen, belangenorganisaties en partijen uit het veld meedenken over de invulling van deze werkagenda. Ook de samenwerking met gemeenten is daarbij belangrijk.

Omdat het kabinet demissionair is, is het aan het volgende kabinet om aan de slag te gaan met het vaststellen van de werkagenda bij de strategie.