Jaarbeeld cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 beschikbaar

Wmo

De ervaring van inwoners is voor gemeenten een rijke bron voor het verbeteren van het Wmo-beleid. Het cliëntervaringsonderzoek (CEO) is hiervoor een belangrijke methode. Hiervan wordt jaarlijks een landelijke analyse gemaakt.

Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Gemeenten rapporteerden in 2022 over het CEO. In opdracht van het ministerie van VWS analyseerde I&O research deze gemeentelijke rapportages in de ‘Landelijke rapportage Cliëntervaringsonderzoek Wmo‘. De rapportage is naar de Tweede Kamer gestuurd en nu beschikbaar:

De door gemeenten aangeleverde informatie is beschikbaar via de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op Waarstaatjegemeente.nl.

Positieve resultaten en ruimte voor verbetering

Gemeenten zien dat cliënten in het algemeen vrij positief zijn over de kwaliteit van de ondersteuning. Cliënten blijken zeer positief over het effect van de ondersteuning. De grootste ruimte voor verbetering zien gemeenten in de bekendheid met de onafhankelijke cliëntondersteuner.

Gemeenten richten CEO naar eigen behoefte in

Veel gemeenten bekijken momenteel hoe ze het CEO naar eigen behoefte kunnen inrichten. Ze richten bijvoorbeeld een continu-meting in zodat inwoners op een passend momenten een vragenlijst ontvangen en de informatie actueel is. Ze zetten het onderzoekslicht op een specifieke doelgroep, of zetten kwalitatieve methoden in om beter te begrijpen hoe werkwijzen precies uitpakken: in de praktijk, vanuit het perspectief van inwoners.

Ter ondersteuning verscheen in november 2021 een nieuwe Handreiking cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015. De landelijke analyse biedt ook volop inspiratie voor gemeenten die aan de slag willen met het CEO.