Inzicht in gebruik gegevens voor overheidsbesluiten

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Welke gegevens gebruikt de overheid om besluiten te nemen? Er is een website gelanceerd waar inwoners met deze vraag terecht kunnen voor algemene informatie: wiegebruiktmijngegevens.nl. BZK zoekt medewerkers van gemeenten om nieuwe beschrijvingen te checken voordat ze op deze site worden toegevoegd.

Overzicht toont algemene informatie

Wiegebruiktmijngegevens.nl bevat een beschrijving van de gegevens die overheden, waaronder ook gemeenten, gebruiken om besluiten te nemen. Het toont deze informatie in algemene zin, dus niet gespecificeerd naar individuele besluiten op persoonsniveau. Het overzicht laat zien op welke wettelijke grondslag de gegevensverstrekking is gebaseerd en aan welke overheidsorganisaties het besluit eventueel wordt doorgestuurd.

Gebruiksvriendelijk voor inwoners

Het overzicht is gebruiksvriendelijk, met visualisatie en uitleg. Het overzicht is ontworpen voor en uitvoerig getest met de inwoner als primaire doelgroep.

Stapsgewijs worden besluiten toegevoegd

Momenteel is informatie over 20 besluiten in het online overzicht opgenomen. Doel is in juli 50 besluiten te publiceren. Daarna wordt dit aantal uitgebreid naar zo’n 600 overheidsbesluiten die relevant zijn voor inwoners. Op termijn wordt wiegebruiktmijngegevens.nl geïntegreerd met overheid.nl.