Een wet om dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent af te schaffen is op donderdag 15 oktober in consultatie gegaan. Het voorstel van staatssecretaris Broekers-Knol (Asiel en Migratie) is nodig om te voorkomen dat de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) jaarlijks miljoenen aan dwangsommen moet betalen. Daarnaast zorgt de wijziging er voor dat de voortgang van verblijfsaanvragen scherper wordt gemonitord. Zo kan er voortaan sneller worden ingegrepen bij achterstanden.

Iedereen kan reageren op het voorstel. De internetconsultatie loopt tot en met 12 november 2020. Belangstellenden kunnen reageren op de internetconsultatie.

Het wijzigingsvoorstel is de opvolger van de ‘Tijdelijke wet opschorting dwangsommen IND’. Deze tijdelijke wet regelt sinds juli dat in nieuwe asielzaken geen dwangsommen worden vergoed. De tijdelijke wet geldt in principe een jaar, maar blijft ook gelden totdat de parlementaire behandeling van dit nieuwe wijzigingsvoorstel is beëindigd.

Asielzoekers die te lang op een besluit moeten wachten, konden tot de invoering van de tijdelijke wet via de rechter een dwangsom krijgen. Door de achterstanden bij de IND liep dat op tot wekelijks € 1 miljoen belastinggeld. De staatssecretaris besloot de dwangsommen af te schaffen, maar tegelijk de achterstanden aan te pakken.

Ook als er geen dwangsommen meer geëist kunnen worden door vreemdelingen, is het volgens staatssecretaris Broekers-Knol namelijk van groot belang dat aanvragen wel op tijd behandeld worden. Daarom is er sinds 1 april 2020 een speciale Taskforce aan de slag om de achterstallige zaken weg te werken. Zo krijgt de IND de ruimte om alle nieuwe aanvragen binnen de wettelijke termijn te behandelen.